Bekendmaking

Het Korps Politie Suriname attendeert de samenleving erop dat op woensdag 26 oktober 2022 er een overeenkomst is getekend tussen de staat Suriname, in deze het Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname voor de dienstverlening van de geestelijke gezondheidszorg.
In artikel 5 van de overeenkomst onder kop Overleg en wederzijdse scholing is onder meer het volgende opgenomen:
Op regelmatige basis vindt er tevens wederzijdse scholing tussen het Openbaar Ministerie en eventueel het Hof van Justitie enerzijds, en de rapporteurs van het PCS anderzijds plaats.
Op maandag 31 juli jl. is hier de aanzet voor gegeven, waarbij leden van het Hof, OM en PCS bij elkaar zijn gekomen in een sessie.
Het doel van deze bijeenkomst is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het strafrechtsysteem met de intensie om beter begrip te krijgen van elkaars gespecialiseerde kennisgebieden maar ook om de verantwoordelijkheden en rollen voor iedere partij vast te stellen. De discussie ging meer over hoe de taken uitgevoerd zullen worden.
Enkele onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
· psychische functies over het algemeen
· psychiater en psycholoog, verschillende deskundigen, differentiatie, wie doet wat; de
maatschappelijk werker – wanneer informatie nodig is over sociale achtergrond
· wie kan de toerekeningsvatbaarheid beoordelen
· wanneer rapportages vragen en welke
· pre screening voordat gevraagd wordt om rapportages
· terminologie bij de verschillende deskundigheidsgroepen
· terminologie in de ten laste legging; onderscheid tussen schuld en opzet;
· wat wordt met het rapport gedaan door de rechter/ waarvoor wordt het gevraagd en
waarvoor wordt het gebruikt
· waarover willen de officieren/rechters informatie
· casuïstiek

Na een zeer interessante en interactieve sessie lieten de participanten weten dat zij op kort termijn uitkijken naar een vervolgsessie.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.